יום ראשון, 29 במאי 2011

פרק ראשון: שמות משפחה יהודיים

1.תהליך היווצרות שמות משפחה
שם משפחה יהודי מעיד לכאורה על השתייכותו של האדם למשפחה בתרבות, או על הקרבה המשפחתית בין אנשים שונים. בדת היהודית כמו בתרבויות רבות אחרות נהוג שבני זוג וילדיהם מזוהים באותו שם משפחה אשר עובר מדור לדור. שם משפחה כשלעצמו אינו מעיד בהכרח על קרבה בין אנשים, ולעיתים קרובות קשה להוכיח קרבת דם בין אנשים שנושאים שם משפחה זהה. בעת העתיקה לא היו שמות המשפחה בשימוש נרחב ובני האדם נקראו על שם אביהם לצורך זיהוי למשל:יהושע בן נון. אנשים הוסיפו לעצמם שם משפחה על סמך מקצועם או מקצוע בני משפחתם בשל כך, אפשר בקלות לזהות את מוצאו של האדם על פי שם משפחתו. למשל:שם המשפחה "לידרמן" למשפחת סנדלרים. ישנם שמות משפחה המזוהים או שייכים לעדה מסוימת, למשל: "יוספיאן" בן אברהם בשפה הפרסית-רוב שמות המשפחה הנגמרים ב "יאן" מקורם בשפה,עדה הפרסית. קיימים שמות משפחה המבוססים על מסורת ישראל, למשל:משפחת כהן-מצאצאי אהרון הכהן. לעיתים מאמצים לעצמם אנשים שמות משפחה על פי מקומות מגוריהם, למשל:משפחת "יגורי" על שם הקיבוץ. שמות משפחה מסוימים הם כינויים שבאו לציין את מוצאה של המשפחה, למשל: "פרנק"\"פרענק" ניתן ליהודים ממוצא גרמני.


2.שמות משפחה בעדות ספרד
שמות משפחה בעדות ספרד היו נקבעים בד"כ ע"פ הקריטריונים הבאים:
1.ע"פ  העיר\האזור שבהם מוצא המשפחה:
מהעיר טולדו שבספרד שם המשפחה "טולדנו".
2.עיסוקו של אבי המשפחה:
מאלף הבזים (חיה) "אלבז".
3.שמות משפחה שהם ראשי תיבות:
"בן חמ"ו" בן חנניה מישראל ועזריה.


3.שמות משפחה בעדות אשכנז
שמות משפחה בעדות אשכנז נכנסו בצורה המוכרת לנו כיום רק במאה ה-18.
עד אז היה רווח השימוש בשמות האב או בכינויים שנגזרו מהעיסוק/חזות/תכונות/אופיו, של אבי המשפחה. בעקבות צווים שהוצאו על ידי הממשלה התחילו היהודים לבחור בשמות משפחה של היום. עם זאת היו משפחות יהודיות אמידות שאימצו שם משפחה כמנהג האצילים הגויים. שמות המשפחה שנבחרו על ידי ראשי המשפחות ניתנים לחלוקה על ידי מספר קבוצות עיקריות:
1.עיסוק אבי המשפחה "פישר"-דייג.
2.מקומות שהם מוצא המשפחה "המבורגר"-מיוצאי המבורג.
3.שמות שנבחרו כסגולה להצלחה "רייך"-עשיר.
4.שמות שנבחרו מהטבע "טייך"-נהר.


4.שמות משפחה בקרב יהודי אתיופיה
באתיופיה לא נהוג לתת שמות משפחה.
אדם מכונה בשמו הפרטי, שם אביו ושם סבו, בדומה לנהוג בתקופת התנ"ך.
כשעלו יהודי אתיופיה לישראל, הם נדרשו על ידי הרשויות להשתמש בשמות משפחה כפי שנהוג בישראל. לרוב בחרו לקחת את שם הסב והפכו אתו לשם משפחה. במקרה שהסב עדיין חי נקבע שם המשפחה על פי אביו של הסב. ובמקרה בהם אב המשפחה לא חי בעת עליית המשפחה לישראל, נקבע השם על פי שם האב המנוח.


5.שמות משפחה בקרב יהודי הודו
שמות המשפחה של הקהילה מהודו נלקחו מהכפר בו התגוררו, בעיקר בעמק הקונקאן שבמדינת מהרשטרה, בתוספת של "קר". כך למשל "דנדקר" - מהכפר דנדא, "דיווקר" - מהכפר דיוו, "פנקר" - מהכפר פן ו"נוגאוקר" - מהכפר נו.
ישנם כ-128 שמות משפחה שונים בקרב הקהילה, למרות שבתחילת המאה העשרים, ובמיוחד עם עלייתם לישראל, החלו רבים לשנות את שם משפחתם, לרוב על-פי שמו הפרטי של הסב או אב הסב, כגון ראובן, יוסף או שמואל.

אין תגובות:

פרסום תגובה